Łódź, February 6, 2021. The premiere recording of Paula Szalit’s piano works.

Elżbieta Tyszecka, the tireless promoter and discoverer of Polish music, made the premiere recording of all available piano works by Paula Szalit. These tracks will be on the AP0496 album soon.Paulina Szalitówna (1886–1920), more commonly known as Paula Szalit was a Polish pianist and composer. She was born in Lemberg (today Lviv). She studied at what is now the Lviv Conservatory and then in Vienna with Robert Fischof, Josef Hofmann, Heinrich Schenker, Eugen d’Albert, and Theodor Leschetizky. She was regarded as a child prodigy and made numerous appearances in Vienna, Germany and Poland. She received generally superlative notices. She was described by Niemann as ‘a veritable phenomenon of pianistic and musical talent’. Artur Schnabel deemed her the greatest child prodigy in history. She died in 1920.

Paula Szalit has composed over a dozen piano miniatures and one song, eight of which are Morceaux op. 2, four Clavierstücke op. 3 and the song Schlaf ein, mein süsses Kind. survived.

Elżbieta Tyszecka, niestrudzona promotorka i odkrywczyni muzyki polskiej, dokonała premierowego nagrania wszystkich dostępnych dzieł fortepianowych Pauli Szalit. Już wkrótce utwory te znajdą się na płycie AP0496.

Paulina Szalitówna (1886–1920), znana jako Paula Szalit, była polską pianistką i kompozytorką. Urodziła się we Lwowie gdzie studiowała w tamtejszym konserwatorium. Później kontynuowała naukę w Wiedniu u takich znakomitości, jak Robert Fischof, Josef Hofmann, Heinrich Schenker, Eugen d’Albert i Teodor Leszetycki. Była uznawana za cudowne dziecko i dała wiele recitali w Wiedniu, Niemczech i Polsce. Na ogół otrzymywała bardzo pochlebne krytyki. Niemann określił ją, jako prawdziwy fenomen pianistyczny i wielki muzyczny talent, a Artur Schnabel uznał ja za największe cudowne dziecko w historii. Artystka zmarła w roku 1920.

Paula Szalit skomponowała kilkanaście miniatur fortepianowych i jedną pieśń, z czego zachowałao się osiem Morceaux op. 2, cztery Clavierstücke op. 3 i właśnie pieśń Schlaf ein, mein süsses Kind.