AP0199

Gaude Mater Festival – 8
Music of Various Religions – II
DDD – TT: 77’25”
©2005 – ℗1 VI 2005
 1. Antyfonarz kielecki – Hymn Gaude Mater Polonia
 2. Anonim XIII w. – Offertorium Ave Maria
 3. Anonim XIV w. (mszał ryski) – Pro Alma Redemptoris Mater
 4. Anonim – Modlitwa do Matki Ziemi
 5. Leszek Możdżer – Psalm 23 Pan jest pasterzem mym
 6. David Rojtman – Płacz Racheli nad dziećmi
 7. Jerzy Liban (opr. Jan Węcowski) – Magnificat primi toni
 8. Claudio Monteverdi – Confitebor
 9. Anonim – Ortodoksyjny napiew z klasztoru w Supraślu
 10. Pyotr Tchaikovsky – Otce nasz z liturgii wg św. Jana Złotoustego
 11. Camilla de Rossi – Oratorium San Alessio
 12. opr. Moses Hogan – I’m Gonna Sing When the Spirit
 13. Thomas Dorsey – If We Ever Needed The Lord Before
 14. Juozas Gruodis – Pater noster
 15. Yoan Hrisafi – Hagios o Theos (bizantyjski śpiew wielkopostny)
 16. Johan Melchior Gletle – Quis mihi det
 17. Andrzej Koszewski – Pax hominibus
 18. Jan Sebastian Bach – Msza h-moll BWV 232: Credo – Et resurexit

booklet: Paweł Łukaszewski (Polish, English)

  Gaude Mater Polonia
  Anonym XIII c. – Offertorium Ave Maria
  Anonym XIV c. (Riga Missal) – Pro Alma Redemptoris Mate
  Anonym – Prayer to Mother Earth
  Leszek Możdżer – Psalm 23 The Lord is my shepherd
  David Rojtman – Rachel’s cry for the children
  Jerzy Liban – Magnificat primi toni (
  Claudio Monteverdi – Confitebor
  Anonym – Orthodox singing from the monastery in Supraśl
  Pyotr Tchaikovsky – Our Father from the Liturgy of St. John
  Camilla de Rossi – Oratorium San Alessio
  Aria narzeczonej Cielo, pietoso, cielo
  Recitativo
  Aria Io ti stringo a questo sen
  I’m Gonna Sing When the Spirit
  Thomas Dorsey – If We Ever Needed The Lord Before
  Juozas Gruodis – Pater noster
  Yoan Hrisafi – Hagios o Theos
  Johan Melchior Gletle – Quis mihi det
  Andrzej Koszewski – Pax hominibus
  Johann Sebastian Bach – Missa in B minor BWV 232: Credo – Et resurexit