AP0164

The Complete Warsaw Tablature (17th c.)
DDD – TT: 81’40”
©2008 – ℗18 X 2008
Recorded: 2006

Rostislaw Wygranienko, organ

booklet: Rostislaw Wygranienko (Polish, English)

  Pieces in d (primi toni)
  Praeludium primi toni (1*)
  Prelude 3 (2)
  Perambulum 1 (3)
  Perambulum 2 (4)
  Perambulum 3 (5)
  Toccata (20)
  Toccata (22)
  Fuga (40)
  Toccata (23)
  Fuga (38)
  Perambulum na Alleluia (11
  Fuga (27)
  Fuga (36)
  Toccata (52)
  Canzoni primi toni (47)
  Fuga (42)
  Pieces in g (secundi toni)
  Preludium (17)
  Preludium (16)
  Toccata (26)
  Fuga (32)
  Canzon III toni (G. Frescobaldi) (49)
  Pieces in a (tertii toni)
  Perambulum na Gloria 1 (8)
  Perambulum 2 (9)
  Perambulum (10)
  Toccata (A. Poglietti) (24 & 25)
  Toccata (54A)
  Toccata (51)
  Lectio (53)
  Pieces in “tonus peregrinus”
  Toccata (54)
  Toccata 3 toni (Fragment by G. Frescobaldi) (19)
  Pieces in C (quinti toni)
  Perambulum na Sanctus (12)
  Perambulum na Benedictus (14)
  Perambulum (13)
  Fuga (J. Pachelbel) (33)
  Fuga (34)
  Canzon A.Z. (50)
  Preludium (18)
  Pieces in F (sexti toni)
  Preludium (15)
  Fantazja 15, [16], 17 (43, 44 & 45)
  Canzon (48)
  Pieces in D (septimi toni)
  Perambulum na Spiritus S[anctus] (7)
  Perambulum 4 (6)
  Fuga (35)
  Toccata (21)
  Fuga (37)
  Pieces in G (octavii toni)
  (57 & 58)
  Fuga (29)
  Fuga (56)
  Fuga (30)
  Fuga (41)
  Fuga (28)
  Fuga (39
  Fuga (31)
  Capricio (sic!) (46 & 46a)
  Toccata (55)
  Pieces from the Church year
  Narodzał się Syn Boży (62)
  Angelus pastoribus (63)
  [Patrem Wielkanocne? or Wesoły nam dzień dziś nastał] (64)
  Vesołi nam dzień nastał (65)
  Surrexit Dominus (66)
  Surrexit Christus hodie (67)
  Przez Twoie ś[więte] zmartwichwstanie (68)
  Puer nobis natus (59)
  Nużeśmi chrzesciani (60)
  Puer natus in Betleiem (61)
  Płaczy dzisia (69)
  Płaczy dzisia (70)