AP0109

The New Polish Music Panorama 6
Master and his pupils – 2
DDD – TT: 77’53”
©2004 – ℗1 VI 2004
Recorded: 2001-2003

 1. Marian Borkowski (1934) – Vox per uno strumento ad ottone
 2. Piotr Spoz (1977) – Sonata for violin and piano
 3. Grażyna Paciorek-Draus (1967) – Muzyka napotkana for oboe and accordion
 4. Aldona Nawrocka (1977) – Molecules for piano
 5. Bartosz Kowalski-Banasewicz (1977) – Epizod for orchestra
 6. Mi-Jin Lee (1973) – Fala for clarinet and piano
 7. Sławomir Zamuszko (1973) – 3 Preludes for organ
 8. Ryszard Osada (1972) – E-motion for two accordions and track
 9. Boris Alvarado (1962) – Pazzanti for piano
 10. Dariusz Łapiński (1977) – Les Jeux for clarinet, bassoon, cello and piano
 11. Marian Borkowski (1934) – Dram for orchestra

Zdzisław Piernik, tuba
Patrycja Piekutowska, violin
Piotr Spoz, piano
Tytus Wojnowicz, oboe
Zbigniew Koźlik, accordion
Szabolcs Esztényi, piano
Orkiestra PSM II st. im. J. Elsnera
Michał Niżyński, conductor
Michał Szubarga, clarinet
Irena Wisełka-Cieślar, organ
Radosław Toporowski, accordion
Grzegorz Toporowski, accordion
Maria Paz Santibanez, piano
Piotr Filip, clarinet
Katarzyna Piotrowska-Wilczewska , bassoon
Mariusz Pryszcz, celloo
Robert Morawski, piano
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Warszawie
Piotr Borkowski, conductor

booklet: Marcin Łukaszewski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

  Marian Borkowski – Vox
  Piotr Spoz – Sonata
  Negativo
  Indifferente
  Grażyna Paciorek-Draus – Muzyka napotkana
  Aldona Nawrocka – Molecules
  Bartosz Kowalski – Epizod
  Me-Jin Lee – Fala
  Sławomir Zamuszko – Three Organ Preludes
  Ryszard Osada – E-motion
  Boris Alvarado – Pazzanti
  Dariusz Łapiński – Les Jeu
  Marian Borkowski – Dram