AP0567

Eugeniusz Gruberski (1870-1923)
Choral Music 2
DDD – TT: 74’55”
©2023 – ℗11 XI 2023
Recorded: 2023
 1. Kantata ku czci św. Cecylii op. 8
 2. Missa secunda op. 2
 3. Responsoria na Boże Ciało
 4. Msza polska Es-dur
 5. Hymn na Zwiastowanie NMP
 6. Missa pro defunctis
 7. Hymn młodzieży

Robert Kaczorowski, baritone, organ
Maciej Naczk, baritone
Krzysztof Lorek, tenor
Chór Insieme
Monika Bachowska, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

  Kantata ku czci św. Cecylii op. 8
  Missa secunda op. 2
  Kyria
  Gloria
  Credo
  Sanctus
  Benedictus
  Agnus Dei
  Responsoria na Boże Ciało
  O sacrum convivium I
  O sacrum convivium II
  Msza polska Es-dur
  Introitus
  Gloria
  Ewangelia
  Credo
  Ofiarowanie
  Sanctus
  Po podniesieniu
  Baranku Boży
  Przeżegnanie
  Hymn na Zwiastowanie NMP
  Missa pro defunctis
  Introitus et Kyrie
  Graduale
  Tractus
  Sequentia
  Offertorium
  Sanctus
  Benedictus
  Agnus Dei
  Communio
  Hymn młodzieży