AP0565

Władysław & Henryk Pachulski
Rogowski • Szeluto • Rozbicki
String Quartets
DDD – TT: 78’55”
©2023 – ℗11 XI 2023
Recorded: 2023
 1. Władysław Pachulski (1857-1919 – String Quartet in E minor
 2. Henryk Pachulski (1859-1921) – Moment musical op. 22 no. 1
 3. Henryk Pachulski – Méditation op. 25
 4. Ludomir Michał Rogowski (1881-1954) – String Quartet no. 2
 5. Apolinary Szeluto (1889-1966) – String Quartet no. 2 op. 232 ‘Tatrzański’
 6. Kazimierz Rozbicki (1932-2018) – Introitus from ‘Missa festiva’

Tono Quartet
Agnieszka Sawicka, violin
Weronika Sidorska-Głogowska, violin
Katarzyna Baczewska, viola
Łukasz Tudzierz, cello

Dawid Lewandowski, double bass

booklet: Karol Rzepecki (Polish, English)

Reviews:

Maestro

MusicWeb International

 

  Władysław Pachulski – String Quartet in E minor
  Maestoso
  Scherzo. Allegro molto
  Andante
  Finale. Allegro moderato
  Henryk Pachulski - Moment musical op. 22 no. 1
  Henryk Pachulski - Méditation op. 25
  Ludomir Michał Rogowski – String Quartet no. 2
  Allegro moderato
  Andante
  Allegro non troppo
  Allegro moderato
  Apolinary Szeluto – String Quartet no. 2 op. 232 ‘Tatrzański’
  Allegro moderato
  Andante cantabile
  Scherzo
  Finale. Allegro maestoso
  Kazimierz Rozbicki – Introitus from ‘Missa festiva’