AP0530

Józef Krogulski (1815-1842)
Sacred Music 1
DDD – TT: 78’04”
©2021 – ℗31 XII 2021
Recorded: 2021
 1. Hymn W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
 2. Msza C-dur Na stopniach Twego upadamy tronu
 3. Hymn błagalny do Matki Boga op. 16
 4. Msza F-dur Z odgłosem wdzięcznych pieni
 5. Graduale in G major
 6. Kolęda Hej, bracia, czyli śpicie
 7. Msza D-dur Na stopniach Twego upadamy tronu

Hanna Zajączkiewicz, soprano
Donata Zuliani, mezzo-soprano
Marcin Pomykała, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Michał Kaleta, organ

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Nasz Dziennik no. 181, 6-7 August 2022

  Hymn ‘W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’
  Msza C-dur ‘Na stopniach Twego upadamy tronu‘
  Kyrie
  Gloria
  Przed Ewangielią
  Na Credo
  Offertorium
  Sanctus
  Na Benedictus
  Agnus Dei
  Na Benedikcyja
  Hymn błagalny do Matki Boga op. 16
  Msza F-dur ‘Z odgłosem wdzięcznych pieni’
  Kyrie
  Gloria
  Przed Ewangielią
  Credo
  Offertorium
  Sanctus
  Benedictus
  Agnus Dei
  Graduale in G major
  Kolęda ‘Hej, bracia, czyli śpicie’
  Msza D-dur ‘Na stopniach Twego upadamy tronu’
  Na Kyrie
  Na Gloria
  Na Credo
  Na Sanctus
  Na Benedictus
  Na Agnus Dei
  Na Benedikcyja