AP0528

Clarinet and New Polish Chamber Music
Klarnet i Nowa Polska Muzyka Kameralna
DDD – TT: 61’59”
©2021 – ℗31 XII 2021
Recorded: 2021

 1. Tadeusz Karol Mazurek (1957) – Fantasmagoria for clarinet and piano
 2. Artur Cieślak (1968) – Bagatelle for clarinet and accordion
 3. Piotr Klimek (1973) – Entangled Particles for Clarinet, Upright Piano and Tape
 4. Piotr Pawlik (1968) – Concertino for clarinet, piano and electronics
 5. Piotr Pawlik – Un cantaro roto II – A broken pitcher II
 6. Janusz Stalmierski (1959) – Short History for clarinet and harp
 7. Janusz Stalmierski – Blue Hourglass for soprano, flute, clarinet, cello and harp

Bogusław Jakubowski, clarinet
Dorota Maciaszczyk, piano
Joanna Tylkowska-Drożdż, soprano
Magda Morus-Fijałkowska, flute
Klara Świdrów, cello
Tomasz Szczęsny, cello
Jerzy Siemak, accordion
Barbara Stalmierska, harp
Sandra Kasperek, harp
Piotr Pawlik, electronics

booklet: Bogusław Jakubowski (Polish, English)

 

  Tadeusz Karol Mazurek – Fantasmagoria for clarinet and piano
  Artur Cieślak – Bagatelle for clarinet and accordion
  Piotr Klimek – Entangled Particles for Clarinet, Upright Piano and Tape
  Piotr Pawlik – Concertino for clarinet, piano and electronics
  Piotr Pawlik – Un cantaro roto II – A broken pitcher II
  El encuentro abrileńo
  El reflejo en el espejo
  El laberinto de sentimentos
  La desilusión
  La locura
  Janusz Stalmierski – Short History for clarinet and harp
  Janusz Stalmierski – Blue Hourglass for soprano, flute, clarinet, cello and harp
  Na kasztanach srebrne pąki
  W cichej dolinie
  Okiennej ramy krzyż
  Nie tylko ptak, nie tylko kwiat
  Na ranę serca śnieg pada
  Wracają, wracają pułki
  Różowe smugi zachodu