AP0467

Joanna Bruzdowicz (1943-2021)
À la tombée du jour
DDD – TT: 36’20”
©2020 – ℗1 I 2020
Recorded: 2019
  1. À la tombée du jour
  2. U schyłku dnia

Yves Daoudal-Soler, narrator
Duo Cantice
Catherine Dagois, contralto
Edgar Teufel, piano
Jerzy Radziwiłowicz narrator
Jarosław Bręk , bass-baritone
Tomasz Jocz, piano

booklet: Joanna Bruzdowicz (Polish, English, French, Catalan)

Reviews:

MusicWeb International

    À la tombée du jour
    U schyłku dnia