AP0435

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Songs
DDD – TT: 60’45”
©2018 – ℗1 X 2018
Recorded: 2018
 1. Znaszli ten kraj
 2. Dwie zorze
 3. Morel
 4. Sołtys
 5. Krakowiaczek
 6. Korale
 7. Kozak
 8. Pieśń wojenna
 9. Wyjazd na wojnę
 10. Czarny krzyżyk
 11. Piosnka żołnierza
 12. Stary kapral
 13. O matko moja
 14. Niepewność
 15. Matko, już nie ma cię
 16. Ja ciebie kocham
 17. Starość
 18. Dziad i baba

Leszek Skrla, baritone
Anna Mikolon, piano

booklet: Anna Mikolon (Polish, English, German)

Reviews:

MusicWeb International

Nasz Dziennik no. 225, 26_27 September 2020

  Znaszli ten kraj [Do You Know Such Land]
  Dwie zorze [Two Auroras]
  Morel [Apricot tree]
  Sołtys [Schultheiß]
  Krakowiaczek
  Korale [Bead]
  Kozak [Cossack]
  Pieśń wojenna [Military song]
  Wyjazd na wojnę [Departure to the war]
  Czarny krzyżyk [The Little Black Cross]
  Piosnka żołnierza [Soldier’s song]
  Stary kapral [An old corporal]
  O matko moja [Oh my mother]
  Niepewność [Incertitude]
  Matko, już nie ma cię [Mother, you’re gone]
  Ja ciebie kocham [I love you]
  Starość [Senility]
  Dziad i baba [The Old Man and The Old Woman]