AP0421

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 1
DDD – TT: 64’39”
©2018 – ℗6 XII 2018
Recorded: 2015, 2016

 1. Bajki op. 11 (words: Ignacy Krasicki)
 2. 3 Songs op. 62 (words: Władysław Noskowski)
 3. W starym dworku. Polonez elegijny op. 22 no. 3 (words: Maria Konopnicka)
 4. Serce pęka mi z bólu op. 45 (words: Skabioza)
 5. Serenada i Dumka op. 54 (words: unknown)
 6. 2 Songs op. 55 (words: Adam Asnyk)
 7. 2 Songs op. 58
 8. W lesie op. 60 (words: Maria Konopnicka)
 9. 2 Songs op. 61 (words: Marian Gawalewicz)
 10. 3 Songs op. 62 (words: Marian Gawalewicz)
 11. 2 Songs op. 65

Bogumiła Tarasiewicz, mezzo-soprano
Karol Schmidt piano

booklet: Rafał Ciesielski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Nasz Dziennik no. 201, 29-30 August 2020

  Bajki op. 1
  Stary pies i stary sługa no. 1
  Dwa żółwie no. 2
  Dzieci i żaby no. 3
  Zajączek no. 4
  Nocni stróże no. 5
  Ptaszki w klatce no. 6
  Kruk i lis no. 8
  Trzy pieśni op. 6
  Dwa słońca no. 1
  Życzenie no. 2
  Wieczorem no. 3
  Polonez elegijny op. 22 no. 3
  Serce pęka mi z bólu op. 45
  Serenada i Dumka op. 54
  Serenada no. 1
  Dumka no. 2
  Dwie pieśni op. 55
  Astry no. 1
  Jestże to prawda no. 2
  Dwie pieśni op. 58
  Pożegnanie no. 1
  Prośba no. 2
  W lesie op. 60
  [Wieczór mglisty, wieczór blady]
  [Zagubiona w leśnej ciszy]
  [Aż na skraju tej polany]
  [Stoję blada, stoję cicha]
  Dwie pieśni op. 61
  Z pielgrzymich piosnek no. 1
  Krótka rozpacz no. 2
  Trzy pieśni op. 62
  Smutno no. 1
  Praktyczna no. 2
  Z wiosennych strof no. 3
  Dwie pieśni op. 65
  Pieśń majowa no. 1
  Pieśń wieczorna no. 2