AP0419

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 1
DDD – TT: 78’10”
©2018 – ℗3 IV 2018
Recorded: 2017
 1. 4 Bagatelles for piano op. 1 no. 1
 2. Z Księgi Radości op. 7 no. 1
 3. Tyle miłości przebolało we mnie op. 7 no. 2
 4. Wracaj ty do nas op. 7 no. 3
 5. 2 Morceaux op. 3
 6. W majową noc op. 4 no. 1
 7. Gdy ranek majowy op. 4 no. 2
 8. 3 Improvisations for piano op. 1 no. 4
 9. Pielgrzym op. 5 no. 1
 10. Tęskniłem wieki op. 5 no. 5
 11. Z liryków op. 5 no. 7
 12. 2 Bagatelles for piano op. 8
 13. 2 Skizzen for piano “Es war einmal” op. 24
 14. Dobranoc op. 19

Barbara Lewicka, soprano
Beata Koska, mezzo-soprano
Donata Zuliani, alto
Robert Kaczorowski, baritone
Anna Mikolon, piano

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Płytomaniak

  4 Bagatelles for piano op. 1 nr 1
  Moderato in A flat major
  Vivo in D minor
  Andantino triste in B flat minor
  Tempo di valse in A flat major
  3 Songs op. 7
  Z Księgi Radości (From the Book of Happiness)
  Tyle miłości przebolało we mnie (So much love got over inside of me)
  Wracaj ty do nas (Come back to us)
  2 Morceaux for piano op. 3
  Melodie in D major: Allegro moderato
  Menuett in G major: Tempo di menuetto grazioso
  2 Terzettos op. 4
  W majową noc (In May’s night)
  Gdy ranek majowy (Morning in spring)
  3 Improvisations for piano op. 1 no. 4
  Allegro non tanto in B major
  Con moto in E flat major
  Con anima in G minor
  Pielgrzym (The pilgrim) op. 5 no. 1
  Tęskniłem wieki (I yearned for ages) op. 5 no. 5
  Z liryków (From the lyrics) op. 5 no. 7
  2 Bagatelles for piano op. 8
  Moderato in G minor
  Scherzo in B flat major
  2 Skizzen for piano ‘Es war einmal’ op. 24
  Moderato in D flat major
  Scherzo in E flat major
  Dobranoc (Good Night) op. 19