AP0399

Dominus natus est
Christmas Carols
DDD – TT: 51’28”
©2017 – ℗9 X 2017
Recorded: 2018
 1. Wacław z Szamotuł (c. 1520 – c. 1560) – Pieśń o Narodzeniu Pańskim (Song of Nativity)
 2. Bartłomiej Pękiel (? – 1670) – Resonet in laudibus
 3. Bartłomiej Pękiel – Magnum nomen Domini
 4. Ave magne Rex coelorum – Anthem from Staniątki Canticles 1707 (Kancjonał Staniątecki 1707)
 5. Christus, qui genitus Mariae – Anthem from Staniątki Canticles 1586 (Kancjonał Staniątecki 1586)
 6. Congaudete laete, laete – Anthem from Staniątki Canticles 1586 (Kancjonał Staniątecki 1586)
 7. Dominus natus est, iubilemus omnes – Anthem from Staniątki Canticles 1586 (Kancjonał Staniątecki 1586)
 8. Alleluia, lauda eum – Anthem from Staniątki Canticles 1707 (Kancjonał Staniątecki 1707)
 9. Jan Maklakiewicz(1899-1954) – Gdy śliczna Panna (Our lovely Lady rocked Her Son)
 10. Stanisław Niewiadomski (1859-1936) – Wśród nocnej ciszy (A nocturnal silence)
 11. Wojciech Szaliński – Jezus malusieńki  (Tiny little Baby Jesus)
 12. Stanisław Niewiadomski –  Anioł pasterzom mówił (The Angel to the shepherds came.)
 13. Franz Gruber (1787-1863) – Cicha noc (Silent night)
 14. Stanisław Niewiadomski – O gwiazdo Betlejemska (Oh! our Bethlehem star)
 15. Stanisław Niewiadomski – Do szopy, hej pasterze (Behold, shepherds, head out to the shed!)
 16. Stanisław Niewiadomski – Pójdźmy wszyscy (Let us all go to the manger)
 17. Feliks Nowowiejski (1877-1946) – Jezusek czuwa (Little Jesus is awaken)
 18. Bóg się rodzi – elaboration: Włodzimierz Sołtysik (God is born)
 19. Z narodzenia Pana – elaboration: Włodzimierz Sołtysik (This is our Lord’s birthday)
 20. Jan Gałuszka – Mizerna cicha (In the stable poor and quiet)
 21. Feliks Nowowiejski – Gdy się Chrystus rodzi (When the Christ to us is born)
 22. Stanisław Niewiadomski – Dzisiaj w Betleem (Today in Bethlehem)
 23. Bracia, patrzcie jeno – elaboration: Tomasz Flasza (Hi, Brothers, lo and behold!)
 24. Tryumfy Króla Niebieskiego (The triumphant King of Heaven)

Ensemble QuattroVoce
Wróblewska Marta, soprano
Pecuszok Paweł, tenor
Pawluczuk Aleksandra, mezzo-soprano
Kummer Przemysław, bass-barytone

booklet: Jerzy Konstantynowicz (Polish, English)

  Pieśń o Narodzeniu Pańskim – Wacław z Szamotuł (Song of Nativity)
  Resonet in laudibus – Bartłomiej Pękiel
  Magnum nomen Domini – Bartłomiej Pękiel
  Ave magne Rex coelorum – Anthem from Staniątki Canticles 1707
  Christus, qui genitus Mariae – Anthem from Staniątki Canticles 1586
  Congaudete laete, laete – Anthem from Staniątki Canticles 1586
  Dominus natus est, iubilemus omnes – Anthem from Staniątki Canticles 1586
  Alleluia, lauda eum – Anthem from Staniątki Canticles 1707
  Gdy śliczna Panna – Jan Maklakiewicz (Our lovely Lady rocked Her Son)
  Wśród nocnej ciszy – Stanisław Niewiadomski (A nocturnal silence)
  Jezus malusieńki – Wojciech Szaliński (Tiny little Baby Jesus)
  Anioł pasterzom mówił – Stanisław Niewiadomski (The Angel to the shepherds came…)
  Cicha noc – Franz Gruber (Silent night)
  O gwiazdo betlejemska – Stanisław Niewiadomski (Oh! our Bethlehem star)
  Do szopy, hej pasterze – Stanisław Niewiadomski (Behold, shepherds, head out to the shed!)
  Pójdźmy wszyscy – Stanisław Niewiadomski (Let us all go to the manger)
  Jezusek czuwa – Feliks Nowowiejski (Little Jesus is awaken)
  Bóg się rodzi – elaboration: Włodzimierz Sołtysik (God is born)
  Z narodzenia Pana – elaboration: Włodzimierz Sołtysik (This is our Lord’s birthday)
  Mizerna cicha – Jan Gałuszka (In the stable poor and quiet)
  Gdy się Chrystus rodzi – Feliks Nowowiejski (When the Christ to us is born)
  Dzisiaj w Betleem – Stanisław Niewiadomski (Today in Bethlehem)
  Bracia, patrzcie jeno – elaboration: Tomasz Flasza (Hi, Brothers, lo and behold!)
  Tryumfy Króla Niebieskiego (The triumphant King of Heaven)