AP0354

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 4
DDD – TT: 52’48”
©2015 – ℗1 VIII 2015
Recorded: 2014
 1. Ave Maria op. 30
 2. W majowe Zorze (The Dawns of May)
 3. Błogosław Matko (Bless, Mother) op. 31
 4. Ave Maria
 5. Czwarta msza polska (Polish Mass no. 4) op. 41
 6. Witaj Królowo! (Hail Queen!)
 7. Hymn do N. P. Marji (Hymn to the B.V. Mary)
 8. Zdrowaś Maryjo (Hail Mary)
 9. Ojcze nasz (Our Father) op. 47

Anna Fabrello, soprano
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Tomasz Zając, organ
Strzyżowski Chór Kameralny
Grzegorz Oliwa, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

 

  Ave Maria op. 30
  W majowe Zorze
  Błogosław Matko
  Ave Maria
  Czwarta msza polska (Polish Mass no. 4) op. 41
  Kyrie
  Gloria
  Graduale
  Credo
  Sanctus
  Benedictus
  Agnus Dei
  Witaj Królowo!
  Hymn do N. P. Marji
  Zdrowaś Maryjo
  Ojcze nasz op. 47