AP0347

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 3
DDD – TT: 51’14”
©2015– ℗18 V 2015
Recorded: 2014
 1. Duchu święty (Holy Spirit)
 2. Królowo Polski módl się za nami (Queen of Poland, pray for us)
 3. Błogosław Panie (Bless, Oh Lord)
 4. Niebiosów dobra Ty Pani (The Good Lady of the Heavens)
 5. Twych Panie łask (With Your Graces, Oh Lord)
 6. Trzecia msza polska (Missa Polonica no. 3) op. 50
 7. Z gwiazd migotem (With the light of the stars)
 8. O Matko Bolejąca (Oh Sorrowful Mother)
 9. Bądź miłościw (Be merciful)
 10. Bądź pochwalona, Święta Pani (Hail, Holy Lady)

Tatiana Szczepankiewicz-Maliszewska, soprano
Jacek Ścibor, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Podkarpacki Chór Męski
Bogusław Bednarz, tenor
Ernest Pieczek, tenor
Adam Strączek, tenor
Stanisław Bryg, tenor
Grzegorz Darłak, tenor
Stanisław Gurba, tenor
Krzysztof Świder, tenor
Paweł Żegleń, tenor
Michał Arciszewski, baritone
Stanisław Dziedziak, baritone
Paweł Hart Paweł, baritone
Augustyn Mróz, baritone
Ryszard Bieniek, bass
Jacek Doroba, bass
Paweł Krasoń, bass
Tadeusz Mikrut, bass
Paweł Smoderek, bass
Grzegorz Oliwa, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

  Duchu święty (Holy Spirit)
  Królowo Polski módl się za nami (Queen of Poland, pray for us)
  Błogosław Panie (Bless, Oh Lord)
  Niebiosów dobra Ty Pani (The Good Lady of the Heavens)
  Twych Panie łask (With Your Graces, Oh Lord)
  Trzecia msza polska (Polish Mass no. 3) op. 50
  Kyrie
  Gloria
  Credo
  Offertorium
  Sanctus
  Benedictus
  Agnus Dei
  Benedictio
  Z gwiazd migotem (With the light of the stars)
  O Matko Bolejąca (Oh Sorrowful Mother)
  Bądź miłościw (Be merciful)
  Bądź pochwalona, Święta Pani (Hail, Holy Lady)