AP0343

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 2
DDD – TT: 60’14”
©2015 – ℗15 II 2015
Recorded: 2014
 1. Panie miłosierny (Merciful Lord)
 2. Wierzymy Panie (Lord we believe)
 3. Zostań z nami Panie (Lord stay with us)
 4. Pozostań z nami (Stay with us)
 5. O Jezu Chryste (Oh Jesus Christ)
 6. Modlitwa (Oh Jesus Christ)
 7. Do Boga (To God)
 8. Boga Rodzico! (The Mother of God)
 9. Królowo niebios (The Queen of Heaven)
 10. Do Matki Boskiej Dobrej Rady (To the Virgin Mary of Good Advice)
 11. Matko Bolesna (The Sorrowful Mother)
 12. Niebios Królowa (The Queen of Heaven)
 13. Witaj gwiazdo morza (Hail the star of the sea)
 14. Pod Twoją obronę (Under Your protection)
 15. Mateńko moja! (My Mother!)

Katarzyna Dondalska, soprano
Ewa Wolak, alto
Pecuszok Paweł, tenor
Kaczorowski Robert, baritone
Rytel Ewa, organ

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

 

  Panie miłosierny
  Wierzymy Panie
  Zostań z nami Panie
  Pozostań z nami
  O Jezu Chryste
  Modlitwa
  Do Boga
  Boga Rodzico! (
  Królowo niebios
  Do Matki Boskiej Dobrej Rady
  Matko Bolesna
  Niebios Królowa
  Witaj gwiazdo morza
  Pod Twoją obronę
  Mateńko moja!