AP0337

Chopin – Karłowicz – Szymanowski – Palester – Lutosławski – Panufnik
Song
DDD – TT: 66’51”
©2014 – ℗15 XI 2014
Recorded: 2014
 1. Fryderyk Chopin (1810-1849) – Piosnka litewska op. 74 no. 16 (words: Ludwik Osiński)
 2. Fryderyk Chopin – Melodia op. 74 no. 9 (words: Zygmunt Krasiński)
 3. Fryderyk Chopin – Poseł op. 74 no. 7 (words: Stefan Witwicki)
 4. Fryderyk Chopin – Leci liście z drzewa op. 74 no. 17 (words: Wincenty Pol)
 5. Mieczysław Karłowicz (1876-1909)- Idzie na pola op. 3 no. 3 (words: Kazimierz Przerwa-Tetmajer)
 6. Mieczysław Karłowicz – Po szerokim morzu op. 3 no. 9 (words: Kazimierz Przerwa-Tetmajer)
 7. Mieczysław Karłowicz – Rdzawe liście (words: Kazimierz Przerwa-Tetmajer)
 8. Mieczysław Karłowicz – Mów do mnie jeszcze op. 3 no. 1 (words: Kazimierz Przerwa-Tetmajer)
 9. Mieczysław Karłowicz – Zaczarowana królewna op. 3 no. 10 (words: Adam Asnyk)
 10. Karol Szymanowski (1882-1937) – Trzy poematy op. 5 (words: Jan Kasprowicz)
 11. Roman Palester (1907-1989) – Trzy pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny (world premiere recording)
 12. Witold Lutosławski (1913-1994) –  Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny
 13. Andrzej Panufnik (1914-1991) – Dreamscape

Bernadeta Sonnleitner, mezzo-soprano
Jakub Tchorzewski, piano

booklet: Piotr Maculewicz (Polish, English, Italian)

Reviews:

MusicWeb International

Opera Nedrland

  Fryderyk Chopin
  Piosnka litewska op. 74 no. 16
  Melodia op. 74 no. 9
  Poseł op. 74 no. 7
  Leci liście z drzewa op. 74 no. 17
  Mieczysław Karłowicz
  Idzie na pola op. 3 no. 3
  Po szerokim morzu op. 3 no. 9
  Rdzawe liście
  Mów do mnie jeszcze op. 3 no. 1
  Zaczarowana królewna op. 3 no. 10
  Karol Szymanowski
  Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5
  Święty Boże
  Jestem i płaczę
  Moja pieśń wieczorna
  Roman Palester
  Trzy pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny
  Żółta pieśń
  Gil i sroka
  Jak się najlepiej opędzać od szerszenia
  Witold Lutosławski
  Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny
  Morze
  Wiatr
  Zima
  Rycerze
  Dzwony cerkiewne
  Andrzej Panufnik
  Dreamscape