AP0325

Cypian Bazylik of Sieradz (XVI c.)
Polish renaissance songs
DDD – TT: 57’25”
©2014 – ℗1 I 2014
Recorded: 2012
 1. Pius Song
 2. O God, the heathen are come into thine
 3. Song about dangers oh human life
 4. In thee, O Lord, do I put my trust
 5. Song of the Gospel removed
 6. Blessed is every one
 7. Lord’s Goodless
 8. Our Father
 9. The New Song, in which we thank Almighty
 10. New Christian Song
 11. Out of the depths
 12. Abstain from the company of malevolent people
 13. Song of the morning, when the sun rises
 14. Farewell Christian every day
 15. Benedicto Mense

Choir Cantilena, Sieradz
Subtilior Ensemble
Ensemble Ars Nova
Jacek Urbaniak, director

booklet: Jacek Urbaniak (Polish, English)

Reviews:

Nasz Dziennik no 25: 31.01.2015

  Nabożna piosnka
  Panie Boże wszechmocny
  Pieśń o niebezpieczeństwie żywota
  W Tobie, Panie, nadzieję mam
  Pieśń z Ewanjelijej wyjęta
  Wszytcy są błogosławieni
  Dobrotliwość Pańska
  Oratio Dominica
  Pieśń nowa, w której jest dziękowanie
  Pieśń nowa krześcijańska
  Z głębokości grzechów moich
  Zaniechaj towarzystwa z ludźmi złościwemi
  Pieśń ranna, gdy słońce wschodzi
  Pożegnanie krześcijańskie na każdy dzień
  Benedicto Mense