AP0288

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 1
DDD – TT: 58’45”
©2013 – ℗1 IX2013
Recorded: 2013
 1. Ave Maria
 2. Gwiazdo zaranna (Morning star)
 3. Niepokalana święta Pani (Immaculate hallowed Lady)
 4. Ave maris stella
 5. Stała Matka bolejąca (Stabat Mater dolorosa)
 6. Pocieszycielko strapionych (Comforter of the afflicted)
 7. Ucieczko grzesznych (Haven of the sinners)
 8. Błogosław, słodka Pani (Bless, sweet Lady)
 9. Ave Maria op. 30
 10. Msza polska (Missa Polonica) op. 38
 11. Tantum ergo Sacramentum
 12. Panie, do Ciebie wołam (Lord, unto thee I cry)
 13. Twych Panie łask (Your mercies, o Lord)
 14. Gdy boleść wstrząsa (When sorrow strikes)
 15. O salutaris Hostia

Katarzyna Dondalska, soprano
Ewa Marciniec, alto
Piotr Kusiewicz, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Art’n’Voices

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

Nasz Dziennik no. 125,  30-31.06.2015

  Ave Maria
  Gwiazdo zaranna
  Niepokalana święta Pani
  Ave maris stella
  Stała Matka bolejąca
  Pocieszycielko strapionych
  Ucieczko grzesznych
  Błogosław, słodka Pani
  Ave Maria op. 30
  Msza polska (Missa Polonica) op. 38
  Kyrie
  Gloria
  Graduale
  Credo
  Offertorium
  Sanctus et Benedictus
  Agnus Dei
  Benedictio
  Tantum ergo Sacramentum
  Panie, do Ciebie wołam
  Twych Panie łask
  Gdy boleść wstrząsa
  O salutaris Hostia