AP0238

Władysław Żeleński (1837-1921)
Piano Works 2
DDD – TT: 73’41”
©2011 – ℗1 V 2011
Recorded: 2010, 2011
 1. Waltz from Goplana
 2. Humoreske und Gavotte op. 18
 3. 2 Morceaux op. 11
 4. Valce-Caprice op. 9
 5. 6 Charakterstucke op. 17
 6. Reverie op. 48
 7. Potpourris from Goplana

Joanna Ławrynowicz, piano

booklet: Maryla Renat (Polish, English)

Reviews:

Płytomaniak

  Waltz from ‘Goplana’
  Humoreske und Gavotte op. 18
  Humoreske
  Gavotte
  Deux morceaux de salon op. 11
  Romanza
  Nocturne
  Valse-Caprice op. 9
  Sechs Charakterstücke op. 17
  Praeludium
  Promenade
  Tanz
  Canon
  Scherzo
  Abschied
  Rêverie op. 48
  Potpourris from ‘Goplana’