AP0193

Romuald Twardowski (1930-2024)
Liturgy of St. John Chrysostom
DDD – TT: 69’14”
©2008 – ℗1 XI 2008
Recorded: 2008
 1. Liturgy of St. John Chrysostom

Roman Puchko, tenor
Petro Hrekov, bass
Chamber Choir “Kyiv”
Mykola Hobdych, conductor

booklet: Romuald Twardowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

  Liturgia św. Jana Złotoustego
  Wielka Litania
  Błogosław, duszo moja, Pana. Mała Litania I
  Chwal, duszo moja, Pana
  Jednorodzony Synu. Mała Litania II
  W Królestwie Twoim
  Przyjdźcie z pokłonem
  Święty Boże
  Czytania Apostolskie. Alleluja
  Litania żarliwa
  Pieśń Cherubinów
  Wierzę
  Łaska Pokoju. Tobie śpiewamy
  Godnym jest
  Litania błagalna
  Ojcze nasz
  Chwalcie Pana na wysokościach
  Bądź Imię Pańskie
  Chwała Ojcu i Synowi
  Życzenia wielu lat