AP0175

Romuald Twardowski (1930-2024)
Complete Works

DDD – TT: 51’52”
©2008 – ℗17 VI 2008
Recorded: 2007

 1. Fantazja (1982)
 2. Temat z wariacjami (1982)
 3. Canzona (2005)
 4. Elegia (1982)
 5. Chorał (2006)
 6. Toccata i Chorał (2002)
 7. 3 Intermezza (2004)
 8. Musica festiva (2002)
 9. Tryptyk paschalny (2005)

Mirosław Pietkiewicz, organ

booklet: Romuald Twardowski (Polish, English)

Reviews:

Nasz Dziennik

  Fantasia
  Theme with Variations
  Canzona
  Elegy
  Chorale
  Toccata and Chorale
  3 Intermezzos
  Adagio
  Con moto
  Deciso
  Musica festiva
  Paschal Triptych
  Last Supper
  Golgotha
  Resurrection