AP0125

Marian Sawa (1937-2005)
Missa Claromontana – Organ Works
DDD – TT: 78’10”
©2005 – ℗18 V 2005
Recorded: 2005
 1. Missa Claromontana for mixed choir, organ and timpani (2005)
 2. Regina caeli for mixed choir and organ (1996)
 3. Easter Partita Zwycięzca śmierci for organ (1980)
 4. Passacaglia for organ (2005)
 5. Gaude Polonia for organ (1990)
 6. Modlitwa Łomżyńska for organy (2004)
 7. Fantazja Śląska – Te Deum for organ (2004)
 8. Fantazja Święty Boże for organ (2003)
 9. Fantazja Jasnogórska for organ (1996)

Marietta Kruzel-Sosnowska, organ
Leszek Mateusz Gorecki, organ
Michał Sławecki, organ
Leszek Lorent, timpani
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kazimierz Szymonik, conductor

booklet: Leszek Mateusz Gorecki (Polish, English, French)

  Missa Claromontana
  Kyrie
  Gloria
  Responsorial Psalm
  Alleluia
  Credo
  Offertorium
  Sanctus
  Amen
  Agnus Dei
  Communio
  Regina caeli
  Easter Partita ‘Zwycięzca śmierci’
  Religioso
  Allegro con fuoco
  Tranquillo, fresco
  Passacaglia
  Gaude Polonia
  Modlitwa łomżyńska
  Fantazja śląska – Te Deum
  Fantazja Święty Boże
  Fantazja jasnogórska