AP0099

Gaude Mater Festival – 4
Music of Various Religions
DDD – TT: 60’17”
©2001 – ℗1 VI 2001
 1. Gaude Mater Polonia
 2. Stanisław Moniuszko (1819-1872) – Gloria from Missa in E flat major
 3. Anonymous – Audi filia – graduale
 4. Usama Asham Salih Shinoda – Amen, amen…
 5. David Aizenstadt – Usłyszawszy to Syjon rozweselił się – Psalm 97
 6. Domenico Zipoli (1688-1726) – Fidelis servus
 7. Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) – Dostoino iest
 8. Pavel Chesnokov (1877-1944) – Raduj się ziemio
 9. Anonymous – Modlitwa z tantry Guhiasamdży
 10. Anonymous – Bizantyjski prawosławny śpiew Wielkiej Nocy
 11. Andrzej Hakenberger (1574–1627) – Nigra sum
 12. Francis Poulenc (1899-1963) – Salve Regina
 13. Muhammad A. Zahir – Błagania
 14. Anonymous – Alma Redemptoris Mater – antyfona
 15. John Høybye (1939) – Jubilate Deo – III motet stereofoniczny
 16. Walter Whitman – Jezus jest miłością
 17. Anonymous – Psalm 50
 18. Max Reger (1873-1916) – Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
 19. Antoni Milwid (1755-1837) – Semper mi Jesu

Izabela Kłosińska, soprano
Katarzyna Suska-Zagórska, mezzo-soprano
Jacek Laszczkowski, tenor
Robert Gierlach, tenor
Akademicki Chór Politechniki Częstochowskiej
Collegium Cantorum
Chór Mieszany WSP w Częstochowie
Zespół ‘Camerata’
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Jerzy Kosek, conductor
Choeur Gregorienne de Paris
Jean E. Tuulve, conductor
Egyptian Coptic Choir
Usama Asham Salih Shinoda, conductor
Joseph Malovany, New York Synagogue kantor
Maciej Zagórski, piano
Zespół ‘Musica Segreta’
Leonard Weisman, conductor
Petersburski Chór Kameralny
Nikołaj Korniew, conductor
Lina Mkrtchyan, soprano
Tybetańscy Mnisi Buddyjscy Klasztoru Gjutto, Indie
Chór ‘Madrygał’
Marin Constantin, conductor
Polski Chór Kameralny
Jan Łukaszewski, conductor
Zespół ‘Muzeum Musicum’
Vytautas Miśkinis, conductor
Religious Song Ensemble
Muhammad Amin Al-Azab, conductor
Zespół Studium Muzyczno-Liturgicznego im. św. Piusa X przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
Alicja Jończyk, conductor
Chór Kameralny ‘Tritonus’
John Hoybye, conductor
Saint Sabina Choir
Walter Whitman, conductor
Grodnieński Chór Kameralny ‘Doilidstwa’
Natalia Bulcewicz, conductor
Tomanerchor
Zespół ‘Musica Fiorita’

booklet: Marcin Łukaszewski (Polish, English)

  Gaude Mater Polonia
  Stanisław Moniuszko – Gloria from Mass E flat major
  Anonym – Audi filia – graduale
  Amen, amen...
  David Aizenstadt – Hearing this, Zion rejoiced – Psalm 97
  Domenico Zipoli – Fidelis servus (from Missioni dei Gesuiti)
  Pyotr Tchaikovsky – Dostoino iest
  Pavel Chesnokov – Rejoice, earth
  Anonym – Prayer from the Guhiasamja tantra
  Anonym – Byzantine Orthodox chanting of Easter
  Andrzej Hakenberger – Nigra sum
  Francis Poulenc – Salve Regina
  Muhammad A. Zahir – Supplications
  Anonym – Alma Redemptoris Mater – anthem
  John Hoybye – Jubilate Deo – 3rd stereo motet
  Anonym – Jesus is love
  Anonym – Psalm 50
  Max Reger – Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
  Antoni Milvid – Semper mi Jesu