AP0077

Kazimierz Rozbicki (1932-2018)
Missa Festiva
DDD – TT: 69’38”
©2001 – ℗15 IX 2001
Recorded: 2001
 1. Missa festiva

Magdalena Witczak, soprano
Katarzyna Suska-Zagórska, mezzo-soprano
Chór Iuventus Cantans
Henryk Stiller, choirmaster
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisałwa Moniuszki
Jerzy Kosek, conductor

booklet: Kazimierz Rozbicki, Arkadiusz Jędrasik (Polish, English, French)

Reviews:

Niedziela no. 44 4 November 2001

Ruch Muzyczny

  Missa festiva
  Introitus
  Kyrie
  Gloria
  Credo
  Sanctus
  Agnus Dei
  Introitus arranged for piano by Artur Cimirro (not avaailable on the CD)