AP0058

Twardowski – Rogowski
Choral Orthodox Works
DDD – TT: 61’15”
©2000 – ℗18 X 2000
Recorded: 1999, 2000
 1. Romuald Twardowski (1930-2024) – Orthodox Carol Oj widit Bog
 2. Romuald Twardowski – Orthodox Carol Na jordanskoj reczey
 3. Romuald Twardowski – Orthodox Carol Wsielannaja wiesielisia
 4. Romuald Twardowski – Orthodox Carol Po wsiomu switu
 5. Romuald Twardowski  – Orthodox Carol Nowa radost
 6. Romuald Twardowski  – Orthodox Carol Bog priedwiecznyj
 7. Romuald Twardowski – Alliłuja
 8. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
 9. Romuald Twardowski – Błażen muż
 10. Romuald Twardowski – Osanna II
 11. Romuald Twardowski – Woskriesienije Christowo
 12. Romuald Twardowski – Wsiakoje dychanije
 13. Romuald Twardowski – Small
 14. Romuald Twardowski – Small Orthodox Liturgy
 15. Ludomir Michał Rogowski (1881-1954) – Requiem (Panichida) – final fragment

Cappella Musicae Europae Orientalis
Leon Zaborowski, conductor
Zespół Muzyki Cerkiewnej
Jerzy Szurbak, conductor
Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku
Wiktor Rowdo, conductor
Chór Akademii Medycznej w Białymstoku
Bożena Sawicka, conductor
Cappella Bydgostiensis
Stanisław Gałoński, conductor
Chór “Stepan Mokranjac”
Aleksander Spasic, conductor

booklet: (Polish, English)

  Romuald Twardowski
  Orthodox Carols
  Oj widit Bog
  Na jordanskoj reczcy
  Wsielannaja wiesielisia
  Po wsiomu switu
  Nowa radost
  Bog priedwiecznyj
  Alliłuja
  Chwalitie Imia Gospodnie
  Błażen muż
  Osanna II
  Woskresienije Christowo
  Wsiakoje dychanije
  Mała Liturgia Prawosławna
  Ludomir Michał Rogowski – Requiem