AP0056

August Freyer (1801-1883)
Organ works 3
DDD – TT: 67’00”
©2003 – ℗18 X 2003
Recorded: 2003
 1. 26 Short and Easy Preludes op. 14
 2. 26 Short and Easy Preludes op. 15
 3. 12 Preludes op. 17
 4. 10 Preludes op. 18

Wiktor Łyjak, organ

booklet: Wiktor Łyjak (Polish, English, French, German)

  26 krótkich i łatwych preludyi op. 14
  Praeludium in C major
  Praeludium in D major
  Praeludium in E major
  Praeludium in F major
  Praeludium in G major
  Praeludium in A major
  Praeludium in B major
  Praeludium in D flat major
  Praeludium in E flat major
  Praeludium in G flat major
  Praeludium in F sharp major
  Praeludium in F sharp major
  Praeludium in B flat major
  Praeludium in C minor
  Praeludium in D minor
  Praeludium in E minor
  Praeludium in F minor
  Praeludium in G minor
  Praeludium. Andante in G major
  Praeludium in A minor
  Praeludium in C sharp minor
  Praeludium in E flat minor
  Praeludium in D sharp minor
  Praeludium in F sharp minor
  Praeludium in G sharp minor
  Praeludium in B flat minor
  26 kurze und leichte dreistimmige PRÄLUDIEN op. 15
  Praeludium in C major
  Praeludium in C minor
  Praeludium in D flat major
  Praeludium in C sharp minor
  Praeludium in D major
  Praeludium in D minor
  Praeludium in E flat major
  Praeludium in E flat minor
  Praeludium in D sharp minor
  Praeludium in E major
  Praeludium in E minor
  Praeludium in F major
  Praeludium in D flat major
  Praeludium in G flat major
  Praeludium in F sharp major
  Praeludium in F sharp minor
  Praeludium in G major
  Praeludium in G minor
  Praeludium in A flat major
  Praeludium in G sharp minor
  Praeludium in A major
  Praeludium in A minor
  Praeludium in B flat major
  Praeludium in B flat minor
  Praeludium in B major
  Praeludium in B minor
  Dwanaście preludyi o. 17
  Allegretto in C major
  Allegretto in C major
  Allegro moderato in C major
  Allegro moderato in D major
  Allegro moderato in E major
  Andante in F major
  Andante in G major
  Andante in A minor
  Andante in A minor
  Andante in A minor
  Andante in B flat major
  Andante in C major
  Dziesięć preludyi op. 18
  Allegro moderato in C major
  Andante in C major
  Andante in C minor
  Andante in E flat major
  Allegretto in E flat major
  Andante in G major
  Andante in G major
  Andante in A minor
  Andante in A major
  Andante in A minor