AP0011-12

The New Polish Music Panorama 4
Master and his pupils – 1

DDD – TT: 141’23” – 2CD
©2001 – ℗1 X 2001

 1. Marian Borkowski (1934) – Selection for 5 for chamber ensemble
 2. Renata Kunkel (1954) – Mimezis for violin solo
 3. Maciej Żółtowski (1971) – Beg-Tse II for percussion quartet
 4. Alicja Gronau (1957) – Pentarchia for string orchestra
 5. Aleksander Kościów (1974) – Five Cosmogonic Tales for piano
 6. Dorota Dywańska (1961) – Rozokrągłość for flute and harp
 7. Marcin Błażewicz (1953) –  Świat zmysłów for symphonic orchestra
 8. Jerzy Kornowicz (1959) – Nieustające rzeczy wirowanie for violin solo
 9. Marcin Wierzbicki (1969) – Ikebania for soprano and harp
 10. Paweł Łukaszewski (1969) – Winterreise for string orchestra
 11. Tadeusz Trojanowski (1958) – Treatement for piano
 12. Maria Pokrzywińska (1954) – Refrain for 11 instruments
 13. Maciej Zieliński (1971) – Sonata for accordion
 14. Emilian Madey (1975) – Corruptio Optimi Pessima for oboe
 15. Marian Borkowski – De Profundis for mixed choir and orchestra

Barbara Abramowicz, soprano
Krzysztof Bąkowski, violin
Marcin Błażewicz, conductor
MarianBorkowski, conductor
Piotr Borkowski, conductor
Klaudia Ditkowska, flute
Jadwiga Gadulanka, soprano
Makiko Hirashima, piano
Małgorzata A. Komorowska, harp
Robert Kumierski, accordion
Robert Morawski, piano
Andrzej Mysiński, conductor
Stanisław Skoczyński, percussion
Barbara Stuhr, violin
Piotr Sułkowski, conductor
Dorota Szyszkowska, harp
Filip Woniakowski, oboe
Camerata Vistula
Chamber Ensemble of National Philharmonic in Warsaw
Choir of the ATK in Warsaw
Concerto Avenna

Forum Sinfonia Orchestra
Polish Orchestra Jeunesses Musicales
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Warszawie
Warsaw Percussion Group

booklet: Tadeusz Kobierzycki, Katarzyna Szymańska-Stułka (Polish, English)

  Marian Borkowsk – Selection for 5
  Renata Kunkel – Mimezis
  Maciej Żółtowski – Beg-Tse II
  Alicja Gronau – Pentarchia
  Aleksander Kościów – Five Cosmogonic Tales
  Absolute Zero
  Primary Motion
  Song of the Atoms
  Here Comes the Matter!
  Light and Silence
  Dorota Dywańska – Rozokrągłość
  Marcin Błażewicz – Świat zmysłów
  Jerzy Kornowicz – Nieustanne rzeczy wirowanie
  Marcin Wierzbicki – Ikebania
  Paweł Łukaszewski – Winterreise
  Tadeusz Trojanowski – Treatment
  Maria Pokrzywińska – Refrain for 11 instruments
  Maciej Zieliński – Sonata for accordion
  Allegro moderato
  Liberamente
  Rondo scherzando
  Emilian Madey – Corruptio Optimi Pessima
  Marian Borkowski – De profundis