AP0426

Władysław Brankiewicz (1853-1929)
Complete Works for Organ
DDD – TT: 55’45”
©2018 – ℗1 IX 2018
Recorded: 2018
 1. Marsz Uroczysty
 2. Przygrywki do mszy świętej
 3. Fantasy in D minor
 4.  Rondo pour harmonium
 5. Meditation pour harmonium
 6. Witaj święta i poczęta pour harmonium
 7. Fughetta
 8. Andante cantabile
 9. Preludia na okres Bożego Narodzenia vol. I
 10. Preludia na okres Bożego Narodzenia vol. II
 11. Preludia – pastorałki na okres Bożego Narodzenia vol. III
 12. Prelude no. 1
 13. Prelude no. 4
 14. Prelude no. 7
 15. Włądysław Szawaryn (1891-1941) – Gdy trwoga nas ogarnie
 16. Włądysław Szawaryn (1891-1941) – O Serce Jezusa
 17. Smutno mi, Boże!
 18. Tren żałobny
 19. Marsz Weselny

Stanisław Maryjewski (Diwiszek), organ
Natalia Skipor, mezzo-soprano

booklet: Karol Rzepecki (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

  Marsz Uroczysty
  Przygrywki do mszy świętej
  Kyrie
  Gloria
  Graduale
  Credo
  Offertorium
  Sanctus
  Benedictus
  Agnus Dei
  Fantasy in D minor
  Rondo pour harmonium
  Meditation pour harmonium
  Witaj święta i poczęta
  Fughetta
  Andante cantabile
  Preludia na okres Bożego Narodzenia vol. I
  Anioł pasterzom mówił
  Wśród nocnej ciszy
  Przybieżeli do Betlejem
  Pan z nieba i z łona
  Gdy się Chrystus rodzi
  Bóg się rodzi
  Preludia na okres Bożego Narodzenia vol. II
  W żłobie leży
  Anielski chór pasterzom ogłasza
  Pan z nieba i z łona
  Preludia – pastorałki na okres Bożego Narodzenia vol. III
  W żłobie leży
  Andante pastorale
  Prelude no. 1
  Prelude no. 4
  Prelude no. 7
  Władysław Szawaryn - Gdy trwoga nas ogarnie
  Władysław Szawaryn - O Serce Jezusa
  Smutno mi, Boże!
  Tren żałobny
  Marsz Weselny