AP0080

Rediscovered Polish Songs
Grecki – Opieński – Nowowiejski – Wiechowicz – Szeligowski – Koszewski
DDD – TT: 65’50”
©2002 – ℗1 IX 2002
Recorded: 2001
 1. Maksymilian Grecki (1840-1870) – The Offering
 2. Maksymilian Grecki – Bogunka
 3. Maksymilian Grecki – My Song at the Grey Hour
 4. Maksymilian Grecki – To the May Breeze
 5. Henryk Opieński (1870-1942) – April
 6. Henryk Opieński – The May Song
 7. Henryk Opieński – Triolet
 8. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Idzie na pola – Going through the Fields (op. 9 no. 2)
 9. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Widzę ją – I Can See Her (op. 4)
 10. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Lubię więdnące kwiaty – I Like Fading Flowers (op. 6)
 11. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie – I Remember Quiet, Bright, Golden Days (op. 6)
 12. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Po szerokim, po szerokim morzu – Over the Wide, Wide Sea (op. 8 no. 4)
 13. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – W wieczorną ciszę – Into the Evening Silence
 14. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Ku mej kołysce – Towards My Cradle
 15. Feliks Nowowiejski (1877-1946) – The poem Roses for Sappho op. 51
 16. Stanisław Wiechowicz (1893-1963) – Why Are You Growing Pale?
 17. Stanisław Wiechowicz – And Who Made You…
 18. Stanisław Wiechowicz – That Cradle
 19. Tadeusz Szeligowski (1896-1963) – Green Songs – In the Aldre Forest
 20. Tadeusz Szeligowski – Green Songs – Hop
 21. Andrzej Koszewski (1922) – The golden sunshine
 22. Andrzej Koszewski (1922) – Lullaby III

Maria Pawlaczyk, soprano
Weronika Firlej-Kubasik, piano

booklet: Maria Pawlaczyk & Weronika Firlej-Kubasik (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

  Maksymilian Grecki
  The Offering (Ofiarowanie)
  Bogunka,
  My Song at the Grey Hour (Moja piosnka o szarej godzinie)
  To the May Breeze (Do majowego wietrzyka),
  Henryk Opieński
  April (Kwiecień)
  The May Song (Pieśn majowa)
  Triolet
  Preludes op. 13
  Going through the Fields (Idzie na pola)
  I Can See Her (Widzę ją)
  I Like Fading Flowers (Lubię więdnące kwiaty)
  I Remember Quiet, Bright, Golden Days (
  Over the Wide, Wide Sea (Po cichym, szerokim morzu)
  Into the Evening Silence (W wieczorną ciszę)
  Towards My Cradle (Ku mej kołysce)
  Feliks Nowowiejski – Roses for Sappho (Róże dla Safo) op. 51,
  Glukupikros no. 1
  Phaon no. 2
  The Death of Sappho (Śmierć Safo) no. 3
  The Epitaph (Epitafium) no. 4
  Stanisław Wiechowicz
  Why Are You Growing Pale? (Czego ty bledniesz?)
  And Who Made You... (A kto ciebie...),
  That Cradle (Ta kolebka)
  Tadeusz Szeligowski – Green Songs (Pieśni zielone)
  In the Alder Forest (W olszynie)
  Hop (Chmiel)
  Andrzej Koszewski – Two Cradle-songs (Dwie kołysanki)
  The Golden Sunshine (Słonka złoty blask),
  Lullaby III (Kołysanka III)