AP0003

Vitrail de Jeanne d’Arc
DDD – TT: 65’30”
©1998 – ℗1 V 1998
Recorded: 1996, 1997
 1. Nicolas Jacques Lemmens (1823-1881) – Fanfare
 2. Eduard Senny (1923-1980) – Organ Suite Vitrail de Jeanne d’Arc (Polish version)
 3. Abraham van den Kerckhoven (16?? – 1701) – Fantasia in c minor; Versus I[mi ]toni (no. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 32)
 4. Joseph-Hector Fiocco (1703-1741) – Andante
 5. Eduard Senny – Organ Suite Vitrail de Jeanne d’Arc (French version)

Julia Smykowska, organ
Zina Kerste, narrator
Elżbieta Smykowska, narrator
Marian Pysznik, narrator

booklet: Julia Smykowska (Polish, French)

 

  Nicolas Jacques Lemmens – Fanfare
  Edouard Senny – Suite d’orgue ‘Vitrail de Jeanne d’Arc’
  Abraham van den Kerckhoven – Fantasia in C minor
  Abraham van den Kerckhoven – Versus lmi toni (no. 13, 5, 7, 13, 15, 32)
  Joseph-Hector Fiocco – Andante
  Edouard Senny – Suite d’orgue ‘Vitrail de Jeanne d’Arc’