Agnieszka Marucha plays the Violin Concerto by Raul Koczalski.

Discovered, recorded and released by our publishing house, Raul Koczalski’s Violin Concerto Op. 84 (AP0504) has once again been heard in concert. On 29 October 2021, the audience of the Świętokrzyska Philharmonic could hear this unjustly forgotten work. This outstanding violinist was accompanied by the local orchestra under the baton of Przemysław Neumann. It should be added that the second part of the concert featured Witold Maliszewski’s Symphony no. 4. An excellent repertoire at the end of 29th Świętokrzyskie Music Days. A philharmonic concert with only Polish music is something rare in Polish concert halls. And the inclusion of only unknown works in the repertoire amounts to a miracle. A fantastic initiative by this institution! We are grateful to it for promoting works discovered by us.

Odkryty, nagrany i wydany przez nasze wydawnictwo Koncert skrzypcowy op. 84 Raula Koczalskiego (AP0504)  zabrzmiał po raz kolejny na koncercie. 29 października 2021 r.  Publiczność Filharmonii Świętokrzyskiej mogła usłyszeć to niesłusznie zapomniane dzieło. Partię solową wykonała Agnieszka Marucha. Skrzypaczce towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Przemysława Neumanna. Należy dodać, że w drugiej części koncertu zabrzmiała Symfonia nr 4 Witolda Maliszewskiego. Znakomity repertuar na zakończenie 29. Świętokrzyskich Dni Muzyki. Koncert filharmoniczny tylko z muzyką polską jest w polskich salach koncertowych czymś rzadkim. A umieszczenie w repertuarze tylko dzieł nieznanych zakrawa na cud. Fantastyczna inicjatywa tej placówki! Jesteśmy jej wdzięczni za promocję dzieł przez nas odkrywanych.