Recently discovered orchestral works by Władysław Żeleński

Our publishing house had the honor to cooperate in bringing back to life the forgotten manuscripts of Władysław Żeleński’s orchestral works. These are four pieces: Fest-Polonaise Op. 46, Roma op. 65, Lilla Weneda – music to a theater play and Psalm 46 released at the end of 2020.

All pieces require a large symphony orchestra, and the Psalm also requires a male choir.

We hope that the availability of orchestral scores and materials will encourage philharmonics to use them. It is always worth remembering the forgotten treasures of Polish music. Władysław Żeleński was a very important figure, it is worth remembering him, especially in the year of the 100th anniversary of his death.

Nasze wydawnictwo miało zaszczyt współpracować w przywracaniu do życia zapomnianych rękopisów dzieł orkiestrowych Władysława Żeleńskiego. Są to cztery  utwory: Fest-Polonaise op. 46, Roma op. 65, Lilla Weneda – muzyka do sztuki teatralnej i Psalm 46. Wydane na koniec roku 2020.

Wszystkie utwory wymagają dużej orkiestry symfonicznej, a Psalm dodatkowo chóru męskiego.

Mamy nadzieję, że dostępność partytur i materiałów orkiestrowych zachęci filharmonie do skorzystania z nich. Zawsze warto przypominać zapomniane skarby muzyki polskiej. Władysław Żeleński był bardzo ważną postacią, warto o nim pamiętać, tym bardziej w roku 100. Rocznicy jego śmierci.