100th anniversary of the death of Władysław Żeleński & Gustaw Roguski

2021 is the year of the hundredth anniversary of the death of two Polish composers: Władysław Żeleński and Gustaw Roguski. Thus, on January 1, our latest album will appear in our publishing house, performed by theoutstanding organist, Stanisław Maryjewski. In 2020, he made recordings on the organs of the Lublin Cathedral, of the recently discovered by IreneuszTrybulec, youthful organ pieces by Władysław Żeleński. These pieces were supplemented with organ works by Gustaw Roguski. There are also two unknownpieces by these composers on the album: a trio for 3 clarinets. As is usually the case with our publishing house, these are all world premieres.

Additionally, we would like to inform you that the score of these organ pieces by Władysław Żeleński is available in our publishing house.

Warsaw, January 1, 2021

Rok 2021 to rok setnych rocznic śmierci dwóch polskich kompozytorów: Władysława Żeleńskiego i Gustawa Roguskiego. Z tej okazji 1 stycznia pojawi się w naszym wydawnictwie nasz najnowszy album w wykonaniu znakomitego organisty, Stanisława Maryjewskiego. Dokonał on w 2020 r. nagrania na organach Archikatedry Lubelskiej niedawno odkrytych przez Ireneusza Trybulca młodzieńczych utworów organowych Władysława Żeleńskiego. Utwory te zostały uzupełnione  dziełami organowymi Gustawa Roguskiego. Na płycie są również dwa nieznane utwory tych kompozytorów: tria na 3 klarnety.

Jak to na ogół jest w zwyczaju w naszym wydawnictwie, są to wszystko premiery światowe. Przy okazji pragniemy poinformować, że partytura tych utworów organowych Władysława Żeleńskiego jest do nabycia w naszym wydawnictwie.

Warszawa, 1 stycznia 2021