Acte Préalable how to buy | contact us
Acte Préalable The perfect introduction to polish classical music
New Releases
AP0410
AP0412
AP0414
AP0415
AP0416
AP0417
AP0418
AP0419
AP0420
AP0421
AP0422
AP0423
AP0424
AP0425
AP0426
AP0427
AP0428
AP0429
AP0430
AP0431
AP0432
AP0433
AP0434
AP0435
AP0436
AP0437
AP0439
AP0440
AP0441
AP0442
AP0444
AP0501
AP0502
AP0504
APV002
Coming soon
AP0438
AP0443
AP0445
AP0446
AP0447
AP0448
AP0451
AP0452
Catalogue
Artists Index
Out of Print
AP0004
AP0006
AP0016
AP0020
AP0021
AP0029
AP0030
AP0035
AP0036
AP0038
AP0046
AP0050
AP0070
AP0071
AP0089
AP0093
AP0096
AP0097
AP0098
AP0099
AP0108
AP0114
AP0116
AP0118
AP0130
AP0139
AP0141
AP0152
AP0156
AP0158
AP0166
AP0171
AP0173
AP0183
AP0196
AP0197
AP0198
AP0199
AP0206
AP0207
AP0232
AP0257
AP0300
AP0318
Scores
Distributors
How to buy
Contact us
Links
Credits
Welcome to the Acte Préalable Website

Afin que les oeuvres humaines accomplies durant les siècles ne se perdent pas dans la nuit de l'oubli, il est bon et juste de maintenir leur mémoire et de la léguer à la postérité.

Henryk Sienkiewicz

The Acte Préalable Publishing House is an unquestionable worldwide leader on the classical music market in terms of premiere recordings of Polish music. The label was founded in 1996 with a principal aim of promoting Polish classical music and the following figures attest to this dedication: over 400 CDs available in the catalogue, including over 100 Polish composers, of which over 50 were recorded for the first time, accounting for more than 500 Polish works, mostly first recordings, unavailable elsewhere. Our albums are recorded by the foremost Polish artists, being an excellent introduction into the Polish musical culture. What is more, the covers to our records present outstanding works of mostly Polish painting and contemporary photography. The booklet notes, written by distinguished specialists, provide in many cases an indispensable compendium of knowledge that could hardly be found anywhere else. Our recordings are popular with music connoisseurs around the world and are well reviewed by the international press.

Jan A. Jarnicki

 

from the left: Agnieszka Marucha, Wojtek Rodek, Joanna Ławrynowicz

Raul Koczalski - continuation

I’d like to inform everyone, that’s been supporting my initiative to bring Raul Koczalski’s music back to life, of the fantastic news: yesterday, on November 29th 2018, we have finished recording, with the amazing Lubelin Philharmonic Orchestra conducted by the phenomenal Wojtek Rodek, two of Koczalski’s concertos: one for violin, the other for cello.
At the beginning of the week we have recorded the cello Concert – the soloist being a true virtuoso, genius chamber musician, author of numerous premiere recordings of Polish music, Łukasz Tudzierz. Then, we have recorded the violin Concert, in which performed the incredible violinist Agnieszka Marucha, author of great interpretations, perfect soloist and chamber musician, author of Zygmunt Stojowski’s Violin Concerto’s world premiere.
I would like to thank everyone that’s been committed to this project: director Wojtek Rodek, his Lublin Philharmonic Orchestra, all the employees of said Philharmonics and the soloists – without Agnieszka Marucha and Łukasz Tudzierz my plans would never be realized.
The recording will be available on CD in January 2019 (AP0504).

Jan A. Jarnicki

Wszystkim, którzy kibicują mojej inicjatywie przywrócenia muzyki Raula Koczalskiego do życia mam do zakomunikowania fantastyczną wiadomość: wczoraj, 29 listopada, zakończyliśmy nagranie  ze znakomitą Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją jej fantastycznego Wojciecha Rodka dwóch koncertów Koczalskiego: skrzypcowego i wiolonczelowego.
Na początku tygodnia nagraliśmy Koncert wiolonczelowy – solistą był prawdziwy wirtuoz, genialny kameralista, autor wielu premierowych nagrań muzyki polskiej, Łukasz Tudzierz. Następnie nagraliśmy Koncert skrzypcowy, w którym wystąpiła zjawiskowa skrzypaczka, Agnieszka Marucha, autorka rewelacyjnych interpretacji, perfekcyjna solistka i kameralistka, autorka m.in. światowej premiery Koncertu skrzypcowego Zygmunta Stojowskiego.
Pragnę szczerze podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie: panu dyrektorowi Wojtkowi Rodkowi, jego Orkiestrze Filharmonii Lubelskiej, wszystkim pracownikom tejże Filharmonii oraz solistom – bez Agnieszki Maruchy Łukasza Tudzierza moje plany wydawnicze nie zostałyby zrealizowane.
Nagranie ukażę się na płycie jeszcze w styczniu 2019 r. (AP0504)

Jan A. Jarnicki

As I mentioned before, I will not rest until the entirety of Raul Koczalski works have seen the light of day. In Spring 2017 I published the first album containing this composer’s works – the 1st Violin Sonata and three sets of pieces for violin and piano (AP0383). It’s the world first recording of Raul Koczalski’s works. At the end of 2017 another album was published, featuring this composer’s First and Second piano concertos (AP0501). It was another world premiere.
I have the pleasure to inform you, that on November 23rd 2018, my next project concerning Raul Koczalski – the Third and Fourth piano concerto – was recorded. It was done by: the incredible pianist Joanna Ławrynowicz together with Lublin Philharmonics Orchestra conducted by the fantastic director and conductor Wojtek Rodek.
I’d like to thank director Wojtek Rodek, who trusted me, that this project is worth realizing; Joanna Ławrynowicz, who’s always ready to work even on the most unconventional endeavours and the philharmonics’ artists, without their commitment and professionalism the recording would not have been possible.
This project was made possible thanks to the financial aid of the Ministry of Culture and National heritage.
The album featuring the recording will be published in January 2019 (AP0502).

Jan A. Jarnicki

Jak wcześnie zapowiadałem, nie spocznę, aż cała muzyka Raula Koczalskiego ujrzy światło dzienne. Wiosną 2017 r. ukazała się pierwsza w moim katalogu płyta z muzyką Raula Koczalskiego – I Sonata skrzypcowa i trzy zbiory utworów na skrzypce i fortepian (AP0383), Jest to pierwsze na świecie monograficzne nagranie dzieł Raula Koczalskiego. Pod koniec 2017 r. ukazała się kolejna płyta z Pierwszym i Drugim Koncertem fortepianowy tego twórcy (AP0501). Jest to kolejna premiera światowa.
Mam przyjemność poinformować, że 23 listopada 2018 r. mój kolejny projekt dotyczący muzyki Koczalskiego – Trzeci i Czwarty koncert fortepianowy – został zarejestrowany. Tego epokowego nagrania dokonali: bezkonkurencyjna pianistka Joanna Ławrynowicz wraz z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją jej fantastycznego dyrektora i dyrygenta Wojtka Rodka.
Pragnę w tym miejscu podziękować z całego serca panu dyrektorowi Wojtkowi Rodkowi, który zaufał mi, że ten projekt wart jest realizacji, pani Joannie Ławrynowicz, jak zawsze gotowej do współpracy przy nawet najbardziej niekonwencjonalny przedsięwzięciach oraz muzykom filharmonii, bez których zaangażowania i profesjonalizmu nagranie nie doszłoby do skutku.
Muszę również dodać, że całe to przedsięwzięcie mogło odbyć się dzięki  finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Płyta z tym nagraniem (AP0502) ukaże się w styczniu 2019 r.

Jan A. Jarnicki

Dowlnoad the catalogue (pdf file)

You can hear now:

Ludomir Różycki – Ave Maria - Italia op. 50 no. 1 (AP0438)
Raul Koczalski
- Piano Concerto no. 3 in C major op. 125 - Allegretto, deciso (AP0502)
- Violin Concerto in D minor op. 84 - Lento sostenuto (AP0504)
- Piano Concerto no. 4 in B flat major op. 130 - Scherzo. Allegretto (AP0502)
- Cello Concerto in E major op. 85 - Lento sostenuto (AP0504)
Joanna Ławrynowicz, piano; Agnieszka Marucha, violin; Lukasz Tudzierz, cello
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Wojciech Rodek, conductor

Since we are introducing our catalogue to online sales, some of the covers on the internet are not the same as the ones of the physical albums.

Counterliczniki.com

New Releases

AP0410 AP0410

Józef Wieniawski (1837-1912)
Complete Vocal Works

AP0412 AP0412

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Piano and Chamber Works

AP0414 AP0414

René de Boisdeffre (1838-1906)
Choral Works

AP0415 AP0415

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Piano Works 4

AP0416 AP0416

Aleksandra Garbal (1970)
Mysterious Garden of 20th and 21st century's Miniatures

AP0417 AP0417

Marek Jasiński - Jaromir Gajewski
Works for Piano and Saxophone

AP0418 AP0418

René de Boisdeffre (1838-1906)
Works for Cello and Piano

AP0419 AP0419

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 1

AP0420 AP0420

Wojciech Gawroński (1868-1910)
Works for Viola and Piano

AP0421 AP0421

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 1

AP0422 AP0422

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 2

AP0423 AP0423

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 3

AP0424 AP0424

Antoni Kątski (1817-1899)
Piano Works vol. 2

AP0425 AP0425

Aleksandra Garbal (1970)
Sacred Music

AP0426 AP0426

Władysław Brankiewicz (1853-1929)
Complete Works for Organ

AP0427 AP0427

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 2

AP0428 AP0428

Juliusz Wertheim (1880-1928)
Piano Works

AP0429 AP0429

Tadeusz Szeligowski (1896-1963)
Works for Piano

AP0430 AP0430

Katarzyna Dondalska
Me and My World

AP0431 AP0431

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 1

AP0432 AP0432

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 2

AP0433 AP0433

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 3

AP0434 AP0434

Perry Schack
Virtuoso

AP0435 AP0435

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Songs

AP0436 AP0436

Joanna Bruzdowicz (1943)
In Memoriam

AP0437 AP0437

Ade, Kamerad

AP0439 AP0439

Andrzej Cwojdziński (1928)
Chamber Music

AP0440 AP0440

Romuald Twardowski (1930)
In the Night's Stillness

AP0441 AP0441

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 1

AP0442 AP0442

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 2

AP0444 AP0444

Orthodox Christmas
Oh, What a Wonder

AP0501 AP0501

Raul Koczalski (1885-1948)
Piano Concertos 1

AP0502 AP0502

Raul Koczalski (1885-1948)
Piano Concertos 2

AP0504 AP0504

Raul Koczalski (1885-1948)
String Concertos

APV002 APV002

Johann Christoph Graupner (1683-1760)
For viola d'amore & more

www.000webhost.com