Acte Préalable how to buy | contact us
Acte Préalable The perfect introduction to polish classical music
New Releases
AP0418
AP0420
AP0421
AP0422
AP0423
AP0424
AP0425
AP0426
AP0427
AP0428
AP0429
AP0430
AP0431
AP0432
AP0433
AP0434
AP0435
AP0436
AP0437
AP0438
AP0439
AP0440
AP0441
AP0442
AP0444
AP0445
AP0446
AP0447
AP0448
AP0449
AP0450
AP0451
AP0452
AP0454
AP0501
AP0502
AP0504
APV002
Coming soon
AP0443
Catalogue
Artists Index
Out of Print
AP0004
AP0006
AP0016
AP0020
AP0021
AP0029
AP0030
AP0035
AP0036
AP0038
AP0046
AP0050
AP0070
AP0071
AP0089
AP0093
AP0096
AP0097
AP0098
AP0099
AP0108
AP0114
AP0116
AP0118
AP0130
AP0139
AP0141
AP0152
AP0156
AP0158
AP0166
AP0171
AP0173
AP0183
AP0196
AP0197
AP0198
AP0199
AP0206
AP0207
AP0232
AP0257
AP0300
AP0318
Scores
Distributors
How to buy
Contact us
Links
Credits
Welcome to the Acte Préalable Website

Afin que les oeuvres humaines accomplies durant les siècles ne se perdent pas dans la nuit de l'oubli, il est bon et juste de maintenir leur mémoire et de la léguer à la postérité.

Henryk Sienkiewicz

The Acte Préalable Publishing House is an unquestionable worldwide leader on the classical music market in terms of premiere recordings of Polish music. The label was founded in 1996 with a principal aim of promoting Polish classical music and the following figures attest to this dedication: over 400 CDs available in the catalogue, including over 100 Polish composers, of which over 50 were recorded for the first time, accounting for more than 500 Polish works, mostly first recordings, unavailable elsewhere. Our albums are recorded by the foremost Polish artists, being an excellent introduction into the Polish musical culture. What is more, the covers to our records present outstanding works of mostly Polish painting and contemporary photography. The booklet notes, written by distinguished specialists, provide in many cases an indispensable compendium of knowledge that could hardly be found anywhere else. Our recordings are popular with music connoisseurs around the world and are well reviewed by the international press.

Jan A. Jarnicki

 

210 rocznica urodzin
Chopina w 2020 r.

już zamówiono: 16
jeszcze potrzebujemy: 234

Szanowni Melomani,

Nasze wydawnictwo od 23 lat niestrudzenie odkrywa i przywraca do życia muzykę zapomnianych kompozytorów polskich, ale także z innych krajów. Jednocześnie staramy się wspomagać artystów w realizacji ich projektów.
W tej chwili mamy jeden wielki projekt, którego finalizacja wydaje się bardzo bliska, lecz z powodu braku środków nie możemy jest dokończyć. Chodzi o kompletne nagranie dzieł Fryderyka Chopina w wykonaniu znakomitej pianistki współpracującej z nami od 17 lat, wielkiej odkrywczyni zapomnianego repertuaru, Joanny Ławrynowicz. Przez te wszystkie lata nagraliśmy i wydaliśmy już 26 płyt z tą artystką – wszystkie będące premierami światowymi.  Jednocześnie z artystką nagraliśmy dzieła wszystkie Chopina, które zajmują kolejne 16 płyt CD. W tej chwili posiadamy wszystkie nagrania i materiały potrzebne do wydania tego kompletu na płytach.Całość nagrania trwa 19 godz. i 22 min. i zawiera 225 utworów!
Dlatego też zwracam się do Państwa z uprzejmą prośba o wsparcie naszej działalności. Jeśli 250 osób przedpłaci 200 zł na nasze konto do końca tego roku, wydamy komplet dzieł Chopina w wykonaniu Joanny Ławrynowicz przed 1 marca 2020 r. – ten komplet będzie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w świecie zrealizowanym przez jednego artystę. Jednocześnie każdy darczyńca dostanie od nas komplet dzieł (16 płyt) w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia subskrypcji (31/12/2019). Gdyby subskrypcja nie udała się, zapewniam, że po jej zakończeniu pieniądze zostaną w całości zwrócone darczyńcom.
W przypadku zlecenia z dostawą poza Polską, suma do przesłania wynosi 50 Euro/60 US$.
Dodatkowo zobowiązuję się, że o ile subskrypcja powiedzie się, w przeciągu roku od wydania tego kompletu nagramy komplet pieśni Chopina i będzie to 17. wolumin kompletu dzieł Chopina, który każdy z subskrybentów otrzyma bez dodatkowych kosztów.

Z góry dziękuję za zaufanie i wsparcie naszego projektu,

Jan A. Jarnicki

Po dokonaniu przelewu na nasze konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

nazwa konta: Acte Prealable Limited
SWIFT: PPABPLPKXXX

Tytuł płatności: „Dzieła wszystkie Chopina”

Płatność w ZŁ: konto: 53 1600 1127 1843 8073 9000 0001

Płatność w Euro: konto: 96 1600 1127 1843 8073 9000 0003

Płatność w US$: konto: 69 1600 1127 1843 8073 9000 0004

proszę o potwierdzenie dokonania wpłaty e-mailem na nasz adres acteprealable@wp.pl wraz z adresem, na który mamy przesłać kolekcję, gdy się ukaże. W odpowiedzi potwierdzimy przyjęcie wpłaty.

210th anniversary of
Chopin’s birth in 2020

already ordered: 16
we still need: 234

Dear music lovers,

For the past 23 years our publishing house has been discovering and bringing back to life forgotten Polish music. At the same time, we help artists realize their projects.
Currently, we have one immense project, whose finalization is close but due to the financial shortage we cannot wrap it up. The project consists of recording Chopin’s complete works executed by the phenomenal pianist, who’s been working with us for the past 17 years, the great discoverer of forgotten repertoire, Joanna Ławrynowicz. During all those years we recorded and published 26 albums with this artist – all of them being world premieres. At the same time we recorded with this amazing pianist all of Chopin’s works, contained on 16 CDs. As of now we possess all of the recordings and materials needed to publish everything in albums. The whole recording lasts 19 hours and 22 minutes and contains 225 works!
For that reason I would like to kindly ask you to help us accomplish our project. If 250 people will make an advance payment of 200 PLN on our bank account until end of this year, we will publish all of Chopin’s works performed by Joanna Ławrynowicz before March 1st 2020 – this set will be the first in Poland and one of the few in the world realized by a single artist. Additionally, each donator will receive this set of albums (16 CDs) within two months of the subscription’s end (31/12/2019). If the subscription fails, then I personally guarantee that the money will be returned to the donators. In the case of a payment coming non-Polish delivery, the amount to send is 50 Euro/60 US$.
Additionally, I guarantee that within a year of publishing this set, we will record all of Chopin’s songs, making it the 17th volume of this set, which the donators will receive without additional costs.

I would like to thank you in advance for your trust and support of our project,

Jan A. Jarnicki

After effectuating a transfer on our account:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

account name: Acte Prealable Limited
SWIFT: PPABPLPKXXX

Payment title: ‘Chopin’s complete works’

Payment in Euro: account number: PL 96 1600 1127 1843 8073 9000 0003

Payment in US$: account number: PL 69 1600 1127 1843 8073 9000 0004

Payment in ZŁ: account number: PL 53 1600 1127 1843 8073 9000 0001

please send us the payment’s confirmation to our e-mail address acteprealable@wp.pl alongside with your address to which we are to send the set of albums once they are published. In response we will confirm we received the money.

 

 

 

Dowlnoad the catalogue (pdf file)

You can hear now:

René de Boisdeffre - Deuxieme Trio op. 32 - Andante (AP0446)
Stanislaw Diwiszek - Missa in honorem Sancti Nicolai - Toccata Finale (AP0449)
Barrozo Netto - Serenata Diabolica (AP0452)

Since we are introducing our catalogue to online sales, some of the covers on the internet are not the same as the ones of the physical albums. Counterliczniki.com

New Releases

AP0418 AP0418

René de Boisdeffre (1838-1906)
Works for Cello and Piano

AP0420 AP0420

Wojciech Gawroński (1868-1910)
Works for Viola and Piano

AP0421 AP0421

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 1

AP0422 AP0422

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 2

AP0423 AP0423

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Complete Songs 3

AP0424 AP0424

Antoni Kątski (1817-1899)
Piano Works vol. 2

AP0425 AP0425

Aleksandra Garbal (1970)
Sacred Music

AP0426 AP0426

Władysław Brankiewicz (1853-1929)
Complete Works for Organ

AP0427 AP0427

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 2

AP0428 AP0428

Juliusz Wertheim (1880-1928)
Piano Works

AP0429 AP0429

Tadeusz Szeligowski (1896-1963)
Works for Piano

AP0430 AP0430

Katarzyna Dondalska
Me and My World

AP0431 AP0431

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 1

AP0432 AP0432

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 2

AP0433 AP0433

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 3

AP0434 AP0434

Perry Schack
Virtuoso

AP0435 AP0435

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Songs

AP0436 AP0436

Joanna Bruzdowicz (1943)
In Memoriam

AP0437 AP0437

Ade, Kamerad

AP0438 AP0438

Ludomir Różycki (1883-1953)
Piano Works 2

AP0439 AP0439

Andrzej Cwojdziński (1928)
Chamber Music

AP0440 AP0440

Romuald Twardowski (1930)
In the Night's Stillness

AP0441 AP0441

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 1

AP0442 AP0442

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 2

AP0444 AP0444

Orthodox Christmas
Oh, What a Wonder

AP0445 AP0445

René de Boisdeffre (1838-1906)
Works for Oboe and Piano

AP0446 AP0446

René de Boisdeffre (1838-1906)
Works for Piano Trio

AP0447 AP0447

Aleksander Tansman (1897-1986)
Piano Four-Hands Music

AP0448 AP0448

Joseph & Michael Haydn
Organ Concertos

AP0449 AP0449

Stanisław Diwiszek
In honorem Sancti Nicolai

AP0450 AP0450

Tansman - Majerski - Fitelberg - Rathaus
Organ Works

AP0451 AP0451

Joaquim Antonio Barrozo Netto (1881-1941)
Works for PIano 1

AP0452 AP0452

Joaquim Antonio Barrozo Netto (1881-1941)
Works for PIano 2

AP0454 AP0454

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 3

AP0501 AP0501

Raul Koczalski (1885-1948)
Piano Concertos 1

AP0502 AP0502

Raul Koczalski (1885-1948)
Piano Concertos 2

AP0504 AP0504

Raul Koczalski (1885-1948)
String Concertos

APV002 APV002

Johann Christoph Graupner (1683-1760)
For viola d'amore & more

www.000webhost.com