Acte Préalable how to buy | contact us
Acte Préalable The perfect introduction to polish classical music
New Releases
AP0397
AP0399
AP0403
AP0404
AP0407
AP0408-09
AP0410
AP0411
AP0412
AP0413
AP0414
AP0415
AP0416
AP0417
AP0419
AP0420
AP0424
AP0425
AP0426
AP0427
AP0428
AP0429
AP0431
AP0432
AP0433
AP0434
AP0435
AP0444
AP0501
Coming soon
AP0418
AP0421
AP0422
AP0423
AP0430
AP0436
AP0437
AP0438
AP0439
AP0441
AP0442
AP0443
APV002
Catalogue
Artists Index
Out of Print
AP0004
AP0006
AP0016
AP0020
AP0021
AP0029
AP0030
AP0035
AP0036
AP0038
AP0046
AP0050
AP0070
AP0071
AP0089
AP0093
AP0096
AP0097
AP0098
AP0099
AP0108
AP0114
AP0116
AP0118
AP0130
AP0139
AP0141
AP0152
AP0156
AP0158
AP0166
AP0171
AP0173
AP0183
AP0196
AP0197
AP0198
AP0199
AP0206
AP0207
AP0232
AP0257
AP0300
AP0318
Scores
Distributors
How to buy
Contact us
Links
Credits
Welcome to the Acte Préalable Website

Afin que les oeuvres humaines accomplies durant les siècles ne se perdent pas dans la nuit de l'oubli, il est bon et juste de maintenir leur mémoire et de la léguer à la postérité.

Henryk Sienkiewicz

The Acte Préalable Publishing House is an unquestionable worldwide leader on the classical music market in terms of premiere recordings of Polish music. The label was founded in 1997 with a principal aim of promoting Polish classical music and the following figures attest to this dedication: over 300 CDs available in the catalogue, including over 100 Polish composers, of which over 50 were recorded for the first time, accounting for more than 500 Polish works, mostly first recordings, unavailable elsewhere. Our albums are recorded by the foremost Polish artists, being an excellent introduction into the Polish musical culture. What is more, the covers to our records present outstanding works of mostly Polish painting and contemporary photography. The booklet notes, written by distinguished specialists, provide in many cases an indispensable compendium of knowledge that could hardly be found anywhere else. Our recordings are popular with music connoisseurs around the world and are well reviewed by the international press.

Jan A. Jarnicki

from the left: Joanna Ławrynowicz, Jan A. Jarnicki, Ruben Silva, Magdalena Wolińska

Raul Koczalski – another premiere. The fruit of my last year’s research was, amongst other things, the discovery of Piano Concerto no. 3 by Raul Koczalski. I immediately prepared the orchestral contents and offered it to a renowned pianist, strenuous propagator of Polish music known from the previous performances and recordings of Koczalski’s 1st and 2nd Piano Concertos. The artist enthusiastically accepted the offer. Simultaneously I offered the premiere of this piece to Jan Popis, the artistic director of Polish Pianism Festival in Słupsk. Just as in 2016, when he helped me with the premiere of the first Piano Concerto, this time he helped me with the premiere of the third one during the same festival, but this time in the inaugural concert on September 8th.
This event’s heroes were Joanna Ławrynowicz and Słupsk’s Philharmonic Orchestra, conducted by Ruben Silva. The premiere of Koczalski’s 3rd Piano Concerto was worth remembering. The phenomenal Joanna Ławrynowicz, currently, without a doubt, one of the most renowned Polish pianists, brilliantly prepared this technically challenging piece. Her performance was bodacious and she overcame any hurdle with incredible lightness. Raul Koczalski would be delighted, that his works are brought back to life by such an amazing musician. The orchestra was perfectly prepared by Ruben Silva. The musicians, with unimaginable enthusiasm and joy, took part in this discovery.
Three Piano Concertos were discovered, three more await their turn. We should hope, that it will happen during the next Festivals in Słupsk. Because isn’t this Festival the best place to discover this composer’s legacy, who was an amazing Chopinist?
I would like to thank everyone who made the premiere of this Concerto possible after so many years spent in archives, that is Joanna Ławrynowicz, Ruben Silva and the orchestral musicians, the festival’s artistic director Jan Popis and the irreplaceable lecturer, working with the Festival and Koszalin’s Philharmonics, Andrzej Zborowski.
Additionally, I’d like to thank the inconsolable, recently departed, composer from Koszalin, Kazimierz Rozbicki. Without his support Koczalski would not have been a part of the Festival.

Jan A. Jarnicki

Raul Koczalski – kolejna premiera. Owocem moich zeszłorocznych poszukiwań było między innymi odkrycie rękopisy Koncertu fortepianowego nr 3 Raula Koczalskiego. Natychmiast sporządziłem jego materiały orkiestrowe i zaproponowałem znanej pianistce, niestrudzonej propagatorce muzyki polskiej, znanej już z wcześniejszych wykonań i nagrań pierwszego i drugiego koncertu fortepianowego Koczalskiego. Artystka z entuzjazmem przyjęła propozycję jego premierowego wykonania. Jednocześnie zaproponowałem premierę tego utworu panu Janowi Popisowi, dyrektorowi artystycznemu Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupski. I tak jak w roku 2016 pomógł mi i zamieścił odkryty przeze mnie pierwszy koncert Koczalskiego w programie finałowego koncertu Festiwalu, tak tym razem zamieścił trzeci koncert w tym samym festiwalu, ale w koncercie inauguracyjnym 8września.
Bohaterami wydarzenia była wspomniana już Joanna Ławrynowicz, a Orkiestrą Filharmonii Słupskiej  dyrygował jej dyrektor, Ruben Silva. Premiera trzeciego koncertu fortepianowego Raula Koczalskiego była wartym zapamiętania wydarzeniem. Świetna Joanna Ławrynowicz, obecnie niewątpliwie jedną z najwybitniejszych polskich pianistek, znakomicie przygotowała ten trudny technicznie utwór. Wykonała go w sposób brawurowy, pokonując wszelkie trudności z niezwykłą lekkością. Raul Koczalski byłby zachwycony, że jego dzieła są przywracane do życia przez tak znakomitego muzyka. Orkiestra została świetnie przygotowana przez Rubena Silvę. Wszyscy muzycy z niebywałym entuzjazmem i radością brali udział w tym epokowym odkryciu.
Trzy koncerty fortepianowe Raula Koczalskiego zostały już odkryte, kolejne trzy na to czekają. Należy mieć nadzieję, że zostanie to dokonane podczas kolejnych Festiwali w Słupsku. Bo czy ten Festiwal nie jest najlepszym miejscem do odkrywania spuścizny kompozytorskiej bo wielkim chopiniście, jakim przecież był Raul Koczalski?
Ogromne podziękowania adresuję do wszystkich, dzięki którym ten Koncert mógł zaistnieć po tylu latach przebywania w archiwach, a więc pianistce Joannie Ławrynowicz, dyrygentowi Rubenowi Silvie i wszystkim muzykom jego orkiestry, dyrektorowi artystycznemu Festiwalu Janowi Popisowi i niezastąpionemu prelegentowi, od lat współpracującemu m.in. z Festiwalem i Filharmonią Koszalińską, Andrzejowi Zborowskiemu.
Wielkie podziękowania należą się także nieodżałowanemu, niedawno zmarłemu, koszalińskiemu kompozytorowi Kazimierzowi Rozbickiemu, bez którego wsparcia Koczalski nie zaistniałby na Festiwalu.

Jan A. Jarnicki

 

Dowlnoad the catalogue (pdf file)

You can hear now:

Kazimierz Rozbicki – Introitus from Missa festivaAP0077
Jan Nepomucen Bobrowicz – Variations de bravoure op. 28 (fragment) - Perry Schack (available 19th July 2018)
AP0434

Since we are introducing our catalogue to online sales, some of the covers on the internet are not the same as the ones of the physical albums.New Releases

AP0397 AP0397

Chineses Impressions and Polish Music

AP0399 AP0399

Dominus natus est
Christmas Carols

AP0403 AP0403

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Ave Magne Rex Coelorum - Christmas vocal duets

AP0404 AP0404

Maksymiuk - Popielski - Serocki
Works for piano and piano duo

AP0407 AP0407

Auf dem Wasser...
F. Schubert - H. Pfitzner - G. Mahler - R. Strauss

AP0408-09 AP0408-09

Feliks Nowowiejski (1877-1946)
Organ Concertos - Organ Works

AP0410 AP0410

Józef Wieniawski (1837-1912)
Complete Vocal Works

AP0411 AP0411

Marcin Kopczyński (1973)
Przymykam oczy

AP0412 AP0412

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Piano and Chamber Works

AP0413 AP0413

Michael Kimber (1945)
the best of Music for viola

AP0414 AP0414

René de Boisdeffre (1838-1906)
Choral Works

AP0415 AP0415

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Piano Works 4

AP0416 AP0416

Aleksandra Garbal (1970)
Mysterious Garden of 20th and 21st century's Miniatures

AP0417 AP0417

Marek Jasiński - Jaromir Gajewski
Works for Piano and Saxophone

AP0419 AP0419

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 1

AP0420 AP0420

Wojciech Gawroński (1868-1910)
Works for Viola and Piano

AP0424 AP0424

Antoni Kątski (1817-1899)
Piano Works vol. 2

AP0425 AP0425

Aleksandra Garbal (1970)
Sacred Music

AP0426 AP0426

Władysław Brankiewicz (1853-1929)
Complete Works for Organ

AP0427 AP0427

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 2

AP0428 AP0428

Juliusz Wertheim (1880-1928)
Piano Works

AP0429 AP0429

Tadeusz Szeligowski (1896-1963)
Works for Piano

AP0431 AP0431

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 1

AP0432 AP0432

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 2

AP0433 AP0433

Theodore Dubois (1837-1924)
Works for Piano 3

AP0434 AP0434

Perry Schack
Virtuoso

AP0435 AP0435

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Songs

AP0444 AP0444

Orthodox Christmas
Oh, What a Wonder

AP0501 AP0501

Raul Koczalski (1885-1948)
Piano Concertos 1

www.000webhost.com